Imprimer

Vum 22. Juli bis 2. August 2019 (ouni Norees)

fir all déi Scouten, déi tëschend dem 22. Juli 2001 an dem 21. Juli 2005 gebuer sin.

 

Zwéhten acompte vun 1450,00 € ze bezuelen bis den 15. September resp. 15. Oktober 2018 op den CC vun den Däreldéieren matt der mentioun "Jamboree 2019 + Numm"

 

Méi Infos:

www.2019wsj.org