Beaver - prochains événements:

Réunion Beaver
02.06.2018 14:00
Home Däreldéieren
Réunion Beaver
09.06.2018 14:00
Home Däreldéieren

Wëllefcher/Louveteaux - prochains événements:

Wëllefcher's Formatioun's Weekend 2.-3. Juni 2018
02.06.2018 12:00
Home Däreldéieren
Réunion Wëllefcher/Louveteaux
09.06.2018 14:00
Home Däreldéieren

Scouten & Guiden - prochains événements:

Leadership Sortie Léonie
02.06.2018 00:00
Leadership Sortie Léa
09.06.2018 00:00

Explorer & Rover - prochains événements:

Firowend Nationalfeierdag
22.06.2018 00:00
Kopstal
Pow-Wow 2018 Scouts et Explorer
07.07.2018 16:00

Mellt iech elo fir de Paischtcamp 2018 un !

 

Beaver an Wellefcher: vum 19.-20. Mé

Scouten an Explorer: vum 18.-20. Mé